Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku zaraz po Mszy św. wieczornej.
Ponadto w soboty od godz. 8:00 do 9:00.

Prosimy, aby przychodzić w wyznaczonych godzinach, z wyjątkiem pogrzebów.

Na spisywanie protokołu przedmałżeńskiego umawiamy się telefonicznie:
- z ks. proboszczem tel: 18-331-30-12
- z ks. wikariuszem tel: 18-331-34-85

Chorych zgłaszamy po Mszy Świętej rano lub wieczorem, umawiając się na konkretną godzinę. Ze względu na bezpieczeństwo unikamy godzin nocnych.


Dokumenty

Do sakramentu małżeństwa:

• dowody osobiste narzeczonych
• metryka chrztu świętego (jeżeli jedno z narzeczonych bądź oboje zostali ochrzczeni w innej Parafii)
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (pobrane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem)
• zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
• zaświadczenie z poradni rodzinnej
• świadectwo ukończenia nauki religii (bądź indeks)

Do sakramentu chrztu świętego:

• akt urodzenia dziecka
• dowody osobiste rodziców
• dane personalne rodziców chrzestnych wraz z adresami

W przypadku pogrzebu:

• akt zgonu potwierdzony w USC


PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Czynna w pierwszą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 18:00 do 19:00

Poradnię prowadzi Pani Katarzyna Filipiak tel: 664-756-136